sashiro125's profile

sashiro125

There are no crafts found!

Credits

Emotes

sashir1Hype
sashir1Hype
Made by
venompopz
sashir1Rage
sashir1Rage
Made by
venompopz
sashir1Love
sashir1Love
Made by
venompopz
sashir1Hi
sashir1Hi
Not Credited
sashir1Sleep
sashir1Sleep
Made by
venompopz
sashir1Derp
sashir1Derp
Made by
venompopz
sashir1Ha
sashir1Ha
Made by
venompopz

Emotes - Inactive

sashir1Cry
sashir1Cry
Made by
venompopz

Sub Badges

Subscriber
Subscriber
Made by
venompopz
2-Month Subscriber
2-Month Subscriber
Made by
venompopz
3-Month Subscriber
3-Month Subscriber
Made by
venompopz
6-Month Subscriber
6-Month Subscriber
Made by
venompopz
9-Month Subscriber
9-Month Subscriber
Made by
venompopz
1-Year Subscriber
1-Year Subscriber
Made by
venompopz